Werkwijze Energie voor Cultuur

‘Energie voor Cultuur’ (EvC) is het strategisch energie inkooptraject dat sinds 2013 voor de sector bestaat. Iedere culturele instelling kan zich hiervoor aanmelden.

De contracten die worden aangeboden onder de vlag van ‘Energie voor Cultuur’ zijn zeer competitief en voldoen aan alle eisen en wensen die ‘Energie voor Cultuur’ stelt aan de betreffende leverancier.

Naast de kwantitatieve criteria worden 30 verschillende kwalitatieve criteria meegewogen in de uiteindelijke leverancierskeuze. Bij deze kwalitatieve criteria moet u o.a. denken aan zaken als mate van duurzame opwekking, betalingstermijn en eventuele bandbreedte van het contract. 

Waarom strategische inkoop?

Naast het feit dat de energieprijzen in de afgelopen jaren grote pieken en dalen gekend hebben, waren de dagelijkse prijsbewegingen ook groot. Door deze prijsbewegingen is risicobeperking bij de inkoop extra belangrijk geworden.

Dit strategische inkooptraject biedt klein- en grootverbruikende instellingen iets wat daarvoor alleen mogelijk was indien men een individueel verbruik had van minimaal 5 á 10 miljoen kWh en/of 1 á 2 miljoen m3 aardgas per jaar.

Namelijk dat het jaarlijks afgenomen volume op meerdere ‘goede’ momenten gespreid wordt ingekocht en dit volgens een strategisch en bovenal prijsgedreven inkoopmodel. Zodoende kan men profiteren van eventuele prijsdalingen op de energiemarkt en zich indekken tegen onverhoopte prijsstijgingen. Deze inkoopsystematiek heeft tot op heden geleid tot uiterst gunstige energieprijzen bij andere collectieven en grote industriële afnemers.

Deelnamekosten

Het contract wat Hellemans Consultancy voor deelnemers afsluit kent geen vastrecht. Daarvoor in de plaats komen de deelnamekosten waardoor de volgende tarieven worden gehanteerd:

€ 0.002 per kWh voor Elektriciteit

€ 0.00976944444 per m3 Gas

Alle hierboven genoemde tarieven zijn exclusief btw. De deelnamekosten zullen door de leverancier in rekening worden gebracht bij de deelnemers. 


De Plantage Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen zestien culturele instellingen in de oostelijke binnenstad. Talrijke musea, roemrijke theaters, lommerrijke parken en een keur aan cafés en restaurants maken de Plantage de mooiste buurt van Amsterdam. Alle instellingen werken samen om de Plantage duurzamer te maken. Op 17 april 2011 ondertekenden Boudewijn Oranje (dagelijks bestuurder stadsdeel Centrum) en Cathelijne Broers (directeur van de Hermitage Amsterdam en voorzitter van de Plantage Amsterdam) in café de Oranjerie in de Hortus Botanicus te Amsterdam een convenant voor verduurzaming van de instellingen. Hiermee levert de Plantage Amsterdam een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Gemeente Amsterdam. De partijen committeren zich aan de doelstelling om de CO2 uitstoot ieder jaar met 3% te reduceren. Daarnaast wordt er samengewerkt aan collectieve duurzame inkoop voor bijvoorbeeld energie, afval, papier en eten en drinken.

www.plantageamsterdam.nl


Hellemans Consultancy is sinds 1997 actief op de energiemarkt. Wij hebben ons gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren bij de inkoop van energie.

Wij bieden diensten aan op het gebied van  Factuurcontrole en Factuurbeheer, Contractmanagement en Energiemanagement.

www.hellemansconsultancy.nl